Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Logo

Odbiór odpadów

Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Pułtusk

O nas

Ekspozycja zewnętrzna

Kontakt

Gospodarka odpadami w Pułtusku. Wywóz nieczystości - odpadów komunalnych i przemysłowych. Pułtusk - gospadarka odpadami. Segregacja śmieci i recykling odpadów.

Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Pułtusk, Staszica 35

Fotografia

Usługi komunalne Pułtusk

Siedziba naszego Przedsiębiorstwa mieści się na ulicy Staszica 35. Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. to jednoosobowa Spółka Miasta Pułtusk, która działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Prawa Handlowego.

Nasza działalność:
- zarządzanie odpadami
- zagospodarowanie surowców wtórnych
- sortowanie śmieci
- dbanie o zieleń miejską
- zimowe oczyszczanie terenów
- inne usługi komunalne

Z naszym przedsiębiorstwem współpracują jednostki samorządowe, instytucje, a także prywatni zleceniodawcy.

Firma zajmuje się zarządzaniem odpadami, oczyszczaniem terenów użyteczności publicznej, zajmujemy się także remontami, budową oraz utrzymaniem porządku.

Organy spółki:
• Zarząd Spółki – dwie osoby
• Rada Nadzorcza – trzy osoby
• Zgromadzenie Wspólników – Burmistrz Pułtuska

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi oraz technologii, staramy się jak najlepiej w utrzymaniu czystości w naszym mieście Pułtusk.

Aktywność:

Branża: Skupy – Usługi

Miejscowość: Pułtusk

Działalność: Usługi komunalne, Zieleń miejska, Sortowanie śmieci, Zarządzanie odpadami, Zagospodarowanie surowców wtórnych, Zimowe oczyszczanie terenów

-->